ออกกำลังกาย

ออกกำลังกายนานๆ ก็เหนื่อยพกเสื่อสักอัน ไว้สำหรับนั่งพัก ไว้คลายกามเนื้อเวลาวิ่งนาน