process

กระบวนการผลิตเรานำเม็ดพลาสตก PP Recycle 100% ในการหลอม ผสมสีใหม่ ใส่

คุณสมบัติพิเศษเพื่อความคงทนสวยงามและนำไปสานกันบนเส้นด้าย ด้วย เครื่องจักรที่ทันสมัย โดยควบคุม ด้วย แจ็คการ์ด ออกมาเป็นลวดลายตามที่ ต้องการโดยคำนึงถึงการลดคาร์บอนไดออกไซต์ทั้งกระบวนการตั้งแต่ต้น