function simple basic

การใช้งานและการพกพาที่สะดวกสะบาย ใช้ตกแต่งภายในและภายนอกได้ อยากเปลี่ยนพรมมาเป็นเสื่อที่มาราคาประหยัดและรักโลกด้วยกระบวนการ Recycle แล้วนำมาทอใหม่ ปรับสีสันให้เข้ากับยุคสมัย เพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตของคนปัจจุบัน