Category: mat

Read More

ออกกำลังกาย ออกกำลังกายนานๆ ก็เหนื่อยพกเสื่อสักอัน ไว้สำหรับนั่งพัก ไว้คลายกามเนื้อเวลาวิ่งนาน

Read More

into the wood

INTO THE WOOD ถือเป็นแนวคิดรูปแบบใหม่มีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครการออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจาก เปลือกไม้ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นศิลป์แห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้องค์ประกอบของเสื่อ ยังให้คลายธรรมชาติที่สุด ในความที่เป็นลายอิสระมันสามารถที่จะต่อออกเป็นผืนใหญ่ได้ทุกด้าน