Awards

G-UPCYCLE 2015

Agora ยังได้รับรางวัล Gold Award G-Upcycle 2015 เป็นรางวัลที่ให้ไว้เพื่อแสดงว่าเสื่อที่ออกแบบจากพลาสติก recycle เป็นผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

12776833_10201226319738261_2125889644_o

 

12788774_10201226317058194_247162457_o