ร้อนอย่างนี้ใครก็ไปทะเล

_MG_1397

ไปทะเล ไปแบบมีสไตล์  พักผ่อนให้สบาย หนีงาน หนีความวุ่นวายในใจ ออกไปหาอะไรใหม่ๆ นั่งคิดสิ่งใหม่ แล้วลงมือทำ